Jumlah senator yang dilantik oleh kerajaan persekutuan melebihi senator yang dilantik daripada negeri-negeri pada tahun 1964

© Malaysiakini
Sumber: Parlimen Malaysia